Sediment in de Schelde: een barrière voor vissen?

In een estuarium brengt het getij voortdurend sediment in beweging. In de Schelde komen daar steeds meer baggerwerken en slibstortingen bovenop. Hoe reageren vissen op de hoge troebelheid die daar het gevolg van is? Jarenlang verhinderde zuurstofloosheid de doortocht van optrekkende vissen. Verspert sediment in suspensie nu de weg?

>> lees verder