Biezen en hun toekomst in de Zeeschelde

Biezen zijn een van de eerste hogere planten die de slikken koloniseren bij schorvorming. Het INBO onderzocht hoe de toekomst van deze belangrijke planten er kan uitzien, onder andere in het licht van de klimaatverandering. Sommige biezen gaan er op vooruit, maar andere dreigen te verdwijnen.

>> lees verder