Bodemleven: voedsel voor de vogels

In 2013 is er gestart met een groot proefproject. Bij de Oesterdam, aan de oostkant van de Oosterschelde, is er zand gesuppleerd. Deze 350.000 kuub zand moet het afkalven van de zandplaat beperken. Ook zijn er kunstmatige oesterriffen geplaatst, in de hoop dat dit het zand zou vasthouden. Brenda Walles van Wageningen Marine Research onderzocht de ontwikkeling van het bodemleven.

>> lees verder