Metamorfose Sigmagebieden in beeld gebracht

De gebieden die we heraanleggen om water te kunnen bergen of zeldzame riviernatuur tot ontwikkeling te laten komen, hebben na de werken een heel ander uitzicht gekregen. Zo zie je nieuwe dijken en sluizen verschijnen, komen er vaak waterpartijen bij en krijg je een diversiteit aan planten en diersoorten in het gebied. Enkele voor en na’s: Polders van Kruibeke en Kalkense Meersen. Binnenkort volgen nog enkele fotoverslagjes!

>> lees verder