Pleidooi voor behoud cultuurhistorische en ecologische waarden Oosterschelde-kust

Waterschap Scheldestromen treft voorbereidingen voor een dijkversterking op Noord-Beveland en wil daarbij de steenbekleding van enkele nollen vervangen door breuksteen en asfalt. 7 organisaties doen een dringend beroep op het waterschap te kiezen voor ander materiaal en rekening te houden met de cultuurhistorische en ecologische waarde van deze nollen.

>> lees verder