Fors meer overwinterende watervogels in Sigmagebieden

Wintertaling, smient, krakeend, bergeend … Het aantal watervogels dat overwintert in de projectgebieden van het Sigmaplan neemt de laatste jaren sterk toe. Met dank aan de natuur die we er ontwikkelen!

>> lees verder