Vlinderroute Scheldelaan

Zondag 2 juni liet het weer het eindelijk toe om een eerste keer de vlinderroute langsheen de berm van de breekinstallatie aan de Scheldelaan te lopen.

Met een ZW 4 hadden de vlinders zich teruggetrokken in de beschutting van de inham. Hier zagen we volgende soorten:

 • Nachtvlinders en motten:
  1. Aangebrande valkmot, 3
  2. Zilverstreep, 1
 • Dagvlinders:
  1. Hooibeestje, 10
  2. Icarusblauwtje, 2

Maar zoals steeds zat het gros van de dag- en nachtvlinders in de verdieping vlak naast de Scheldelaan. Hier telden we heel wat meer soorten en aantallen:

 • Nachtvlinders en motten:
  1. Sint-Jacobsvlinder, 12
  2. Sint-Jansvlinder, 7
  3. Aangebrande valkmot, 7
  4. Kustspanner, 9
  5. Klaverspanner, 5
 • Dagvlinders:
  1. Hooibeestje, 13
  2. Icarusblauwtje, 3