Zeevogels onder druk

In het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie werkte het INBO mee aan de actualisatie van de beoordeling van het Belgisch Deel van de Noordzee (BDNZ). De actualisatie had betrekking op de periode 2011-2016 en gebeurde aan de hand van indicatoren. Vijf daarvan hebben betrekking op zeevogels. Hoewel we voor verschillende elementen een positieve evolutie konden waarnemen, bereikte geen van de vijf indicatoren de ‘goede milieutoestand’.

>> lees verder