Indicator in de kijker: Visindex Zeeschelde

De visindex geeft een geïntegreerde score van de ecologische kwaliteit van het visbestand ten opzichte van een referentiesituatie. Deze score varieert sterk naargelang de saliniteitszone (zoutgehalte). De stroomafwaarts gelegen zwak brakke zone scoorde ‘matig’ in 2018, maar de waarde lag wel hoger dan de tien jaren ervoor. Hoewel er ook in de brakke zone meer vissoorten uit de referentielijst gevangen werden, bleef de score hier slechts ‘matig’.

>> lees verder