Nieuw eilandje in Terneuzen is ideale broedplek voor vogels, maar die zijn niet welkom

Op het sluizencomplex tussen de Midden- en de Oostsluis in Terneuzen is een eilandje ontstaan door het nieuwe Kapitein Rooibos Kanaal. Het eilandje is voor vogels de perfecte broedplek, maar daar zijn de sluizenbouwers niet zo blij mee. Als de vogels gaan broeden op het eilandje, wordt de bouw van de nieuwe sluis namelijk uitgesteld.

>> lees verder