Leven in een deltagebied, waar gaan al die microplastics heen?

Microplastics (kleiner dan 5mm) afkomstig van alledaagse gebruiksartikelen zoals cosmetica of autobanden komen na gebruik via de rioolzuiveringsinstallatie of door het afstromen van regenwater uiteindelijk ook in onze rivieren terecht. Daar worden ze met de stroming in het water meegevoerd. Nederland ligt op het eindpunt van de Europese rivieren Rijn en Maas. Hoeveel microplastics komen er nu uiteindelijk via die rivieren in de Noordzee terecht ?

>> lees verder