Unieke mariene collectie VLIZ-bibliotheek: voor en door haar gebruikers

De VLIZ-bibliotheek schreef een nieuw collectiebeleidsplan uit. Naast een beschrijving van de geschiedenis van de bibliotheek, worden de inhoud van de collectie en de aankoopstrategie erin duidelijk afgebakend. Tevens wordt een nieuw classificatieschema voorgesteld en de dienstverlening geanalyseerd. Uniek blijkt ook dat de collectievorming in belangrijke mate steunt op inbreng van haar interdisciplinaire gebruikers.

>> lees verder