Aanzet voor een integrale populatiemonitoring van aalscholvers in Vlaanderen

In Vlaanderen lopen geruime tijd monitoringprojecten waarbij de aantallen broedende en overwinterende aalscholvers jaarlijks worden opgevolgd. Om een beter inzicht te krijgen in de factoren die aan de basis liggen van de vastgestelde trends, werden in 2010 stappen gezet in de richting van een integrale monitoring.

>> lees verder