Waterbouwkundig Laboratorium jaarverslag 2016-2017 online

Het Waterbouwkundig Laboratorium wil zijn klanten, partners,en het grote publiek op regelmatige tijdstippen informeren overgeleverde prestaties, nieuwe inzichten en methodes, samenwerkingen ambities. Hierbij volgt dan ook een overzicht van een aantal inhet oog springende projecten met volgens ons toegevoegde waarde.

>> Naar jaarrapport