Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS). Jaarboek monitoring 2017

Het Moneos-jaarboek rapporteert de resultaten van de systeemmonitoring in het Schelde-estuarium uitgevoerd door het Waterbouwkundig Laboratorium in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium. Achtereenvolgens worden de meetgegevens gepresenteerd inzake de continue metingen van waterstanden, debieten, stromingen, saliniteit, turbiditeit en andere fysische parameters.

>> Lees verder