MONEOS – metingen halftij‐eb in de Beneden‐Zeeschelde. Factual data rapport 2015

In het kader van de Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium en de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium wordt een uitgebreide systeemmonitoring in de Westerschelde en in het Zeescheldebekken uitgevoerd. Het rapport beschrijft de resultaten van de metingen die uitgevoerd worden rond halftij-eb.

>> lees verder