Delftse ecoloog pleit voor flexibeler kustbeheer

Grote waterbouwkundige projecten worden vaak ingehaald door nieuwe ontwikkelingen. In zijn intreerede aan de TU Delft pleitte professor Peter Herman daarom voor ‘’een zo adaptief mogelijk kustsysteem’’, waarbij zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de natuurlijke veerkracht van de kust.

>> lees verder