Overleven op de grens van water en land: Kiezelwieren

Bentische diatomeeën die op de platen van de Waddenzee leven staan aan de basis van de voedselketen en vormen het voedsel voor talloze grazende bodemdieren. Met behulp van zonlicht, CO2 uit de lucht en voedingstoffen uit de wadbodem en het zeewater vermenigvuldigen ze zich in het voorjaar massaal. Ze produceren suikers die een plakkerige laag vormen, de algenfilm, die ervoor zorgt dat het slik niet zo gauw weg spoelt. Vanaf het voorjaar zijn hele stukken wad bruinachtig gekleurd van de kiezelwieren.

>> Meer weten over Kiezelwieren
>> lees artikel op website NIOZ