Terugblik op de aprilwandeling

Groot Buitenschoor, 8 april 2018 – De aprilwandeling was er eentje onder het motto ‘Watertezienis’, een andere manier om te zeggen dat we het moment zelf wel zullen zien watertezienis. Nu dat viel best mee: iedereen werd hartelijk begroet door een Grijze zeehond. Daarnaast was het ontluikende Echt lepelblad de voorbode van de lente.

Foto’s: Rit Bellekens