Watervogeltelling Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord, 7 april 2018 – Resultaten van de watervogeltelling door Jean Maebe op Schor Ouden Doel, Paardenschor en in de Doelpolder Noord. Uitschieter was een volwassen mannetje Zomertaling.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord

07.04.18 – 14u00 – L.W. 14u47 – H.W. 20u56
Zonnig licht bewolkt weer – + 20,50 °C. – Z. 3/4 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel ( W 570 )

 • Aalscholver 1
 • Grauwe gans 17 + 1P met 5 dsj.
 • Grote canadese gans 16
 • Nijlgans 1
 • Bergeend 67
 • Smient 11
 • Krakeend 5
 • Wintertaling 27
 • Wilde eend 8
 • Tafeleend 6
 • Kuifeend 13
 • Buizerd 1
 • Meerkoet 2
 • Scholekster 72
 • Kluut 27
 • Kievit 2
 • Wulp 131
 • Kokmeeuw 240
 • Kokmeeuw 410 op kolonie aan de zeedijk
 • Kleine mantelmeeuw 1
 • Zilvermeeuw 2
 • Gele kwikstaart 2
 • Ekster 2
 • kauw 3
 • Zwarte kraai 1

Paardenschor

 • Nihil

Doelpolder Noord

 • Dodaars 5
 • Aalscholver 1
 • Lepelaar 1
 • Knobbelzwaan 2
 • Grauwe gans 43 + 1P met 4 dsj.
 • Grote canadese gans 1
 • Brandgans 1200
 • Nijlgans 2
 • Bergeend 103
 • Smient 215
 • Krakeend 42
 • Wintertaling 6
 • Wilde eend 42
 • Pijlstaart 5
 • Zomertaling 1 vm
 • Slobeend 79
 • Tafeleend 18
 • Kuifeend 32
 • Waterhoen 1
 • Meerkoet 19
 • Scholekster 10
 • Kievit 16
 • Grutto 34
 • Wulp 19
 • Tureluur 5
 • Zwartkopmeeuw 12 ( in kolonie niet geteld )
 • Kokmeeuw 350 ( in kolonie niet geteld )
 • Holenduif 10
 • Houtduif 62
 • Ekster 2
 • Kauw 3
 • Zwarte kraai 11
 • Spreeuw 5