Op zoek naar een verdronken prehistorische beschaving in de Noordzee

U kunt het zich allicht moeilijk voorstellen: wat heden ten dage volop de Noordzee is, was ooit voor een groot stuk land. Onderzoekers gaan nu op zoek naar prehistorische menselijke nederzettingen op de zeebodem. En die fascinerende blik op ons verleden, zal misschien ook een beeld op de toekomst werpen.

>> Lees verder of lees De Noordzeebodem ooit een dichtbevolkt rivierenlandschap