VLIZ bundelt kennis relevant voor de toekomstige ontwikkeling en kustbescherming van de Belgische Oostkust tot 2100

In een nieuwe Beleidsinformerende Nota maakte het VLIZ een synthese van de beschikbare wetenschappelijk kennis die direct of indirect relevant is in de context van het traject Vlaamse Baaien en het Complex Project Kustvisie. Hierbij wordt gefocust op waterbouwkundige ingrepen die zouden kunnen plaatsvinden voor de Belgische Oostkust.

>> Lees verder