Land-en-water

Bouwen met zand en slib

Geplaatst

Zand- en slibmotoren zijn maar twee van de vele oplossingen waarin sedimenten de kans krijgen om hun natuurlijke werk te doen: kusten ophogen en zorgen voor nieuw land. Wat kunnen gebiedsbeheerders met dit gratis bouwmateriaal?

>> Lees verder