Indicator Trend Visindex Zeeschelde

Voor de evaluatie van het visbestand in de Zeeschelde, dat is het deel van de Schelde waar de getijden zich laten voelen, ontwikkelde het INBO een zonespecifieke visindex. De index geeft een geïntegreerde score weer van de ecologische kwaliteit van het visbestand ten opzichte van een referentiesituatie. Hoe hoger de score, des te hoger het ecologisch potentieel van het visbestand op die plaats.

De score varieert sterk naargelang de saliniteitzone (zoutgehalte). Vanaf 2010 neemt de score van het zoetwatergetijdegebied (Temse-Merelbeke) toe. In 2017 wordt het ‘goed ecologisch potentieel’ net niet gehaald. Stroomafwaarts zijn de scores lager. In 2017 was de ecologische kwaliteit van de zwak brakke zone ‘ontoereikend’ en van de brakke zone ‘matig’.

>> Naar Trend visindex Schelde