Stroming van rivieren begrijpen

Een rivier zoekt van nature zijn weg kronkelend door het landschap. Hier hapt hij een stuk oever weg, daar slijpt hij een nieuwe geul uit, en verderop laat hij de zandbank wandelen of meestromend sediment hechten aan de oever. De stroming beïnvloedt zo de vorm en ligging van de rivier, en omgekeerd beïnvloedt die weer de stroming.

>> Lees verder