Zandsuppleties tegen zandhonger

In de Oosterschelde is door de aanleg van de stormvloedkering (1986) en de bouw van de compartimenteringsdammen sprake van zandhonger. Recent uitgevoerde pilot-studies tonen aan dat lokale zandsuppleties een oplossing kunnen bieden voor dit probleem. Een tweeluik over het stillen van de zandhonger.

>> Download artikel als pdf