Voorstelling Langetermijnvisie Noordzee 2050

In december 2016 gaf staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer het startschot voor de ontwikkeling van een visietekst voor de Noordzee. Meer dan 100 stakeholders hebben gedurende 6 maanden intensief samengewerkt en bijgedragen aan de redactie van drie eindrapporten die hebben geleid tot de ontwikkeling van een langetermijnvisie 2050 voor het Belgisch deel van de Noordzee. Op 20 december 2017 wordt de visietekst gepresenteerd aan alle geïnteresseerde Noordzee-liefhebbers.

>> Lees verder