Watervogeltelling Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder Noord

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord, 22 november 2017 – Van Jean Maebe kregen we de resultaten van de watervogeltelling op Schor Ouden Doel, Paarden schor en Doelpolder Noor.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord
22.11.17 – 10u05 – L.W. 11u53 – H.W. 17u39
Licht bewolkt zonnig weer – + 11°C. / + 13°C. – Z. 4/5 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel
Grauwe gans 24
Nijlgans 4
Krakeend 8
Wintertaling 6
Wilde eend 39
Slobeend 14
Tafeleend 5 ( 2 vm + 3 vr )
Torenvalk 1
Scholekster 22
Kluut 234
Goudplevier 43
Kievit 1550
Bonte strandloper 386
Wulp 54
Kokmeeuw 65
Zilvermeeuw 2
Grote mantelmeeuw 1
Ekster 3
Zwarte kraai 3
Vink 3

Paardenschor
Bergeend 8

Doelpolder Noord
Dodaars 10
Aalscholver 7
Kleine zilverreiger 2
Grote zilverreiger 1
Blauwe reiger 6
Lepelaar 12
Kleine zwaan 5
Kolgans 10
Grauwe gans 464
Grote canadese gans 3
Brandgans 2450
Nijlgans 5
Bergeend 28
Smient 2095
Wintertaling 431
Wilde eend 155
Pijlstaart 3
Slobeend 32
Kuifeend 3
Buizerd 2
Torenvalk 1
Meerkoet 5
Goudplevier 26
Kievit 1750
Bonte strandloper 35
Wulp 87
Zwarte ruiter 18
Grote mantelmeeuw 1
Holenduif 10
Graspieper 3
Kauw 18
Zwarte kraai 7
Spreeuw 230