Watervogeltelling Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord, 8 november 2017 – Al decennialang telt Jean Maebe watervogels op en om het Schor Ouden Doel. Woensdag 8 november was hij weer op stap.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord
08.11.17 – 10u45 – L.W. 12u34 – H.W. 18u12
Overtrokken soms mistachtig weer – + 7,5 ° C. – Z. 1/2 Bft. – zicht : goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel
Aalscholver 1
Grauwe gans 9
Brandgans 87 overvliegend
Bergeend 2
Krakeend 8
Wintertaling 2
Wilde eend 22
Soepeend 1
Slobeend 8
Torenvalk 1
Meerkoet 3
Scholekster 20
Kluut 32
Kievit 1100
Bonte strandloper 374
Wulp 42
Tureluur 19
Kokmeeuw 43
Ekster 4
Zwarte kraai 2

Paardenschor
Kievit 33
Kokmeeuw 22
Zwarte kraai 3

Doelpolder Noord
Dodaars 7
Aalscholver 10
Kleine zilverreiger 1
Grote zilverreiger 2
Blauwe reiger 4
Lepelaar 24
Knobbelzwaan 3
Kleine zwaan 3
Kolgans 128
Grauwe gans 263
Grote canadese gans 3
Brandgans 2300
Nijlgans 2
Bergeend 13
Smient 1310
Krakeend 8
Wintertaling 182
Wilde eend 123
Soepeend 1
Pijlstaart 4
Slobeend 21
Tafeleend 1
Kuifeend 10
Buizerd 2
Fazant 1
Meerkoet 3
Kluut 1
Kievit 320
Kemphaan 1
Wulp 58
Kokmeeuw 3
Holenduif 2
Groene specht 1
Zwarte kraai 4
Spreeuw 47