infomoment INBO broedvogelmonitoring

Bij de vogelmonitoring in de Antwerpse haven worden tal van gebieden geïnventariseerd door vrijwilligers van Natuurpunt zowel op de Linker- als op de Rechter Scheldeoever. Ook de Sigmagebieden worden gemonitord. Naast broedvogels worden ook watervogels geteld. Dit project loopt intussen al heel wat jaren. Jaarlijks worden de vele resultaten geanalyseerd door het INBO.

Tijdens een afdelingsoverschrijdende infoavond willen we met enkele voordrachten van medewerkers van het INBO stilstaan bij wat deze monitoring ons intussen heeft geleerd.

Iedere geïnteresseerde is welkom.

Deze activiteit vindt plaats op 16 november 2017 om 19.30 uur in de vergaderzaal op de 1ste verdieping van de Natuurpuntloods, Donkweg 1 (kant Lindenlei), 2180 Ekeren.