Symposium: Sant in eigen land

Onder de noemer ‘natuurlijke kustverdediging’ slaan Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie de handen in elkaar. Samen pleiten ze voor een Kappa-plan voor de kust, waarbij de kust natuurlijker wordt ingericht en zo beter bestand is tegen de klimaatsveranderingen en overstromingen.

>> Lees verder