Herstel van platteoesterbanken in de Noordzee en Waddenzee

Oesterriffen en mosselbanken zijn van groot belang voor een gezond, rijk onderwaterleven. Herstel van harde substraten op de zeebodem is daarom een speerpunt in het beleid (Natuurambitie Grote Wateren, Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal). Inmiddels is er een aantal studies afgerond over de voorwaarden waaronder de herintroductie van de platte oester in de Noordzee met succes kan worden uitgevoerd.

>> Lees verder