Visbestand Zeeschelde en zijrivieren

Brussel, 1 augustus 2017 – Bij het INBO verschenen 2 rapporten in verband met het visbetsna din de Zeeschelde en zijrivieren: “Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium. Ankerkuilcampagnes 2016” en “Het visbestand in enkele getijgebonden zijrivieren van het Zeeschelde-estuarium. Viscampagnes 2016