Beperkt succes voor visdieven aan de Potpolder van Lillo

Het grote succes van de visdievenkolonie bij GPA is helaas niet merkbaar bij de kolonie aan de Potpolder van Lillo. Op 29 juni vonden we er slechts 8 jongen. Van andere nesten geen spoor.

Vorige jaren werd er jaar na jaar ook een groot deel van de nesten geroofd, waardoor slechts een erg beperkt aantal jongen konden opgroeien tot volwassen exemplaren. Hoewel de beschuldigingen al snel richting de vos gingen, bleek het uiteindelijk niet een vos te zijn, maar wel bruine ratten en in beperkte mate katten. De rattenbestrijder van de Vlaamse Milieumaatschappij werd gecontacteerd om de rattenoverlast aan te pakken en zo de kolonie te vrijwaren.

Hoewel dit schiereiland tussen 2013 en 2015 nog meer dan honderd nesten telde, is het eiland nu zo goed als verlaten. Is er nog steeds een rattenplaag of spelen er ook andere factoren? Zijn er herinrichtingswerken nodig aan het schiereiland zodat het terug succesvol dienst kan doen als broedeiland? Voorlopig zijn er vooral veel vragen en weinig antwoorden.

Wordt vervolgd…