Succesjaar voor oeverzwaluwen bij BASF

Jaarlijks zorgt BASF ervoor dat één van hun zandstocks niet wordt verstoord tijdens het broedseizoen. Zo ontstaat een prachtige broedgelegenheid voor tientallen oeverzaluwen.

BASF medewerker Johan Claessens en enkele van zijn collega’s mogen de kolonieplaats afsluiten met een hekwerk en zorgen voor de nodige communicatie om de kolonie te beschermen.

Dit jaar is de kolonie echter niet beperkt tot één zandstock, maar zijn er wel drie zandstocks gekoloniseerd, waardoor het aantal broedende oeverzwaluwen van enkele tientallen is uitgebreid naar meer dan tweehonderd. Een prachtig broedsucces!