GOG-GGG Schouselbroek

In het kader van het Sigmaplan worden overstromingsgebieden en natuurgebieden aangelegd. Het Waterbouwkundig Laboratorium onderzoekt de mogelijkheden van verschillende inrichtingsvarianten. Bij de inrichting ligt de nadruk op het halen van het vooropgestelde veiligheidsniveau en de natuurdoelstellingen. Het rapport bestudeert de GOG-uitwatering en GGG-inwatering van GOG-GGG Schouselbroek.

>> Lees verder