aanleg van een vloedschaar bij Destelbergen

Waterwegen en Zeekanaal plant de aanleg van een vloedschaar ter hoogte van Destelbergen in de ontpoldering van Heusden. Ter voorbereiding wordt in het rapport het effect van de aanleg van een vloedschaar op het dagelijkse getij ingeschat, zowel voor de huidige situatie als voor situatie 2050.

>> Lees verder