Nieuw leefgebied bodemdieren op oude gasplatforms in de Noordzee

In de Noordzee liggen naar schatting 30.000 kunstmatige riffen: olie- en gasplatforms, windturbines en scheepswrakken. Uit onderzoek van marien ecoloog Joop Coolen blijkt dat dure ontruimingsacties mogelijk overbodig zijn. De riffen vormen een hele goede vestigingsgrond voor bodemdieren, waardoor de lokale biodiversiteit verdubbelt.

>> Lees verder