Watervogeltellingen Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder

Doel, 7 maart 2017 – Resultaten van een watervogeltelling in Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder door Jean Maebe.

07.03.17 – 13u05 – L.W. 16u48 – H.W. 10u26
Bewolkt zonnig weer – + 9°C. – N.W.  3/4 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel

 • Dodaars  1
 • Aalscholver  1
 • Lepelaar  3
 • Grauwe gans  5
 • Grote canadese gans  6
 • Bergeend  55
 • Krakeend  6
 • Wintertaling  34
 • Wilde eend  33
 • Slobeend  5
 • Kuifeend  4
 • Torenvalk  1
 • Fazant  1
 • Scholekster  61
 • Kluut  208
 • Wulp  34
 • Tureluur  28
 • Kokmeeuw  26  ( op 2 broedeilanden achter de zeedijk  Prosperpolder  23 –  95 )
 • Grote mantelmeew  1 vo
 • Houtduif  1
 • Ekster  3
 • Zwarte kraai  4

Paardenschor

 • Bergeend  21
 • Scholekster  2
 • Kluut  1
 • Kokmeeuw  27

Doelpolder Noord

 • Dodaars  2
 • Fuut  1
 • Grote zilverreiger  1
 • Blauwe reiger  2
 • Knobbelzwaan  2
 • Kolgans  308
 • Grauwe gans  29
 • Grote canadese gans  13
 • Brandgans  1100
 • Bergeend  26
 • Smient  2150
 • Krakeend  10
 • Wintertaling  56
 • Wilde eend  38
 • Pijlstaart  10
 • Slobeend  122
 • Tafeleend  10
 • Kuifeend  16
 • Nonnetje  2  ( 1 vm – 1 vv )
 • Bruine kiekendief  1  vk
 • Buizerd  6
 • Slechtvalk  2
 • Meerkoet  49
 • Scholekster  4
 • Kievit  280
 • Ijslandse grutto  2
 • Wulp  37
 • Kokmeeuw  143 op broedeiland
 • Holenduif  2
 • Houtduif  7
 • Kauw  4
 • Spreeuw  270
 • Haas  1

Doelpolder Midden

 • Kokmeeuw  2
 • Houtduif  19
 • Ekster  2
 • Kauw  8

Doelpolder  Zuid

 • nihil