Watervogeltelling Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder, 9 februari 2017 – Donderdag 9 februari trokken Jean maebe en Luc Smet er op uit voor een watervogeltellingen. En dat leverde een heel bijzondere waarneming op.

09.02.17 – 09u45 – L.W. 08u22 – H.W. 14u09
Licht mistig overtrokken weer – + 0°C./+ 2°C – O. 2/3 Bft. – zicht : goed
Waarnemers : Luc Smet – Jean Maebe

Schor Ouden Doel

 • Fuut 1
 • Aalscholver 4
 • Grauwe gans 2
 • Smient 1
 • Krakeend 3
 • Wintertaling 22
 • Wilde eend 8
 • Kuifeend 2 ( 1 vm+1 vv )
 • Nonnetje 13 ( 7 vm+ 6vv )
 • Buizerd 1
 • Torenvalk 1
 • Meerkoet 2
 • Scholekster 45
 • Wulp 49
 • Tureluur 17
 • Kokmeeuw 2
 • Stormmeeuw 1
 • Zilvermeeuw 9 ( 7 vo+2 juv.)
 • Veldleeuwerik 14 ( overvliegend )
 • Merel 2
 • Ekster 1
 • Zwarte kraai 1
 • Paardenschor
 • Torenvalk 1
 • Scholekster 2
 • Holenduif 5

Doelpolder Noord

 • Aalscholver 2
 • Kleine zilverreiger 1
 • Blauwe reiger 2
 • Knobbelzwaan 4 ( 3 vo + 1 juv.)
 • Grauwe gans 11
 • Brandgans 850
 • Nijlgans 5
 • Bergeend 37
 • Smient 2493
 • Krakeend 39
 • Wintertaling 40
 • Wilde eend 79
 • Pijlstaart 23
 • Slobeend 139
 • Zeearend 1 juv. ( een Buizerd duikte neer op de Zeearend )
 • Bruine kiekendief ( 1 juv. 2 kj )
 • Buizerd 3
 • Torenvalk 1
 • Meerkoet 75
 • Goudplevier 40
 • Kievit 331
 • Wulp 87
 • Kokmeeuw 8
 • Holenduif 16
 • Houtduif 2
 • Turkse tortel 3
 • Velduil 2
 • Ekster 1
 • Kauw 6
 • Zwarte kraai 7
 • Spreeuw 47
 • Haas 4

Doelpolder Midden

 • Grauwe gans 17

Doelpolder Zuid

 • nihil

De foto van de jonge zeearend werden genomen door dhr Luc Smet.

>> waarnemingen.be