Een nieuwe cicade op het slijkgras

Sommige insectensoorten komen uitsluitend voor op een en dezelfde plant. Het in Nederland vanaf 1924 op kwelders aangeplante Engels slijkgras blijkt de waardplant te zijn voor de Slijkgrascicade, een uit Amerika afkomstige spoorcicade. Deze kleine insectensoort is bezig met een snelle opmars langs de Noord-Europese kusten.

>> Lees verder