Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden‐Zeeschelde 2016

In opdracht van de Afdeling Maritieme Toegang heeft het Waterbouwkundig Laboratorium in het voorjaar van 2016 bemonsteringen uitgevoerd op de waterbodem van de Beneden-Zeeschelde. Dit kadert in de jaarlijkse monitoring van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de Beneden-Zeeschelde naar aanleiding van de milieuvergunningen voor het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde.

>> Lees verder