Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Westerschelde 2016

In opdracht van de Afdeling Maritieme Toegang (AMT) heeft het Waterbouwkundig Laboratorium in het voorjaar van 2016 waterbodembemonsteringen uitgevoerd op de Westerschelde.

De monstername kadert in de jaarlijkse meldingsplicht van AMT met betrekking tot de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de Westerschelde naar aanleiding van het Besluit Bodemkwaliteit. Op basis van de voorstudie wordt uitgegaan van de hypothese dat het hier over een onverdachte meetlocatie gaat.

>> Lees verder