Opvolgen van het visbestand in het Zeeschelde-estuarium. Viscampagnes 2015

Het rapport presenteert de resultaten van de opvolging van het visbestand met fuikvisserij in de Zeeschelde voor 2015. In de studie worden de ruimtelijke en temporele veranderingen in soortenrijkdom en visabundantie toegelicht. De resultaten van 2015 worden vergeleken met resultaten van vorige campagnes.

>> Lees verder