Eerste Rode Lijst habitats op land en in zee

Voor de eerste keer is een Rode Lijst-beoordeling uitgevoerd van alle natuurlijke en halfnatuurlijke Europese habitattypen, wat een totaalbeeld oplevert van de toestand van 480 habitats in 35 landen van Europa, van de Arctische cirkel tot het Mediterrane gebied, en in de aangrenzende kustwateren van de Atlantische Oceaan, de Oostzee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Belangrijkste conclusie: de Europese leefgebieden staan onder druk.

>> Lees verder