Onderzoek naar voedsel van oeverpiepers in Saeftinghe

In Het Verdronken Land van Saeftinghe verblijven in de winter opvallend grote aantallen oeverpiepers, tot naar schatting zelfs meer dan 6000 individuen. Algemeen wordt aangenomen dat oeverpiepers met name op kleine slakjes foerageren, zoals Gray’s kustslakjes (Assiminea grayana).

>> Lees verder