Ankerkuil Westerschelde mei 2016

Wageningen Marine Research voert tweemaal per jaar een ankerkuilmonitoring uit in de Westerschelde; in het voor- en najaar. In mei 2016 zijn tijdens de bemonstering opnames gemaakt van het vissen, het sorteren en het verwerken van de vangst aan boord van de TH16.