WI-watervogeltellingen

12 november 2016 – Walter Van Ginhoven telt het Galgeschoor en vervolgens de ganse rechteroever van Lillo tot het Noordkasteel. van hem kregen we zijn resultaten van de novembertelling.

Galgenschoor:

 • Smient: 36
 • Krakeend: 4
 • Wilde eend: 24
 • Kievit: 42
 • Wulp: 3
 • Scholekster: 5

Potpolder Lillo:

 • Kievit 1

Lillo tot Van Cauwelaertsluis:

 • Wintertaling: 6
 • Wilde eend: 94
 • Wulp: 1
 • Krakeend: 4

Fort Filip:

 • Wintertaling: 142
 • Wilde eend: 26
 • Bergeend: 3
 • Kuifeend: 5
 • Krakeend: 8
 • Waterhoen:2
 • Pijlstaart: 2
 • Slobeend: 4

Nieuw gebied vanaf Fort Filip tot pyloon:

 • Wintertaling: 160
 • Kievit: 24
 • Wulp: 1
 • Bergeend: 116
 • Wilde eend: 20
 • Krakeend: 4
 • Smient: 16

Noordkasteel:

 • Aalscholver: 37
 • Wilde eend: 40
 • Soepeend: 26
 • Grote zaagbek: 5 mannetjes + 3 vrouwtjes
 • Fuut: 7
 • Blauwe reiger: 7
 • Meerkoet: 6
 • Waterhoen: 2
 • Grote zilverreiger: 1
 • Slobeend: 10
 • Kuifeend: 110
 • Grauwe gans: 6