Steltlopers in de Westerschelde

In het rapport “Statistische analyse van het gebruik van het litoraal door steltlopers in de Westerschelde” wordt gekeken naar het gebruik van het intergetijdengebied door steltlopers. Deze studies hadden als doelstelling om na te gaan of er aan de hand van een nieuwe methodiek met een (beperkt) aantal tellingen tijdens afgaand/laag water relevante gegevens konden worden verzameld om de bovenvermelde hiaten in de kennis omtrent habitat vereisten voor steltlopers in te vullen.

>> Lees verder