Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021

Waterbeheerders, rioolbeheerders en andere partners in het integraal waterbeleid streven naar een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Benedenscheldebekken. Het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde geeft hierbij de richting aan. De brochure licht de maatregelen en acties toe die in de periode 2016-2021 worden genomen om de toestand van het water in het Benedenscheldebekken te verbeteren.

>> Lees verder